بازی مشکل عسل حاضر

مشکل عسل

بازی توضیحات: خرس کوچولو به خوردن عسل و او بسیار عصبانی در زنبور عسل بود.وظیفه شما این است برای کمک به جلوگیری از زنبورها به خرس برای رسیدن به سلول های خود است.برای انجام این کار، هدف توپ که در مقابل شما حرکت می کند و پیوستن به آنها را حداقل سه در کنار هم، به طوری که آنها ناپدید شده و از طریق دریافت نیست.

خرس کوچولو به خوردن عسل و او بسیار عصبانی در زنبور عسل بود.وظیفه شما این است برای کمک به جلوگیری از زنبورها به خرس برای رسیدن به سلول های خود است.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین مشکل عسل () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش مشکل عسل. فراموش نکنید که این بازی به رای مشکل عسل و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.