بازی اجرای اجرای پیچ حاضر

اجرای اجرای پیچ

بازی توضیحات: ولت برای نجات دوست دختر خود را در خطر سری پنی است.او را برای غلبه بر بسیاری از خطرات، و شما باید به او کمک کند.مدیریت ولت با فلش به حرکت، X برای پرش و Z برای حمله به.

ولت برای نجات دوست دختر خود را در خطر سری پنی است.او را برای غلبه بر بسیاری از خطرات، و شما باید به او کمک کند.مدیریت ولت با فلش به حرکت، X برای پرش و Z برای حمله به.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین اجرای اجرای پیچ () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش اجرای اجرای پیچ. فراموش نکنید که این بازی به رای اجرای اجرای پیچ و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.