بازی ترانسفورماتور کامیون حاضر

ترانسفورماتور کامیون

بازی توضیحات: در حال حاضر ترانسفورماتور برای حمل و نقل به عهده دارند.وظیفه شما این است که تحویل کالا از انبار به محل می باشد.مدیریت Autobots با فلش.نکته اصلی این است که از دست دادن جعبه در راه است.آهنگ حاوی مقدار زیادی از تپه، پس مراقب باشید به دنبال رها کردن همه چیز است.

در حال حاضر ترانسفورماتور برای حمل و نقل به عهده دارند.وظیفه شما این است که تحویل کالا از انبار به محل می باشد.مدیریت Autobots با فلش.نکته اصلی این است که از دست دادن جعبه در راه است.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین ترانسفورماتور کامیون () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش ترانسفورماتور کامیون. فراموش نکنید که این بازی به رای ترانسفورماتور کامیون و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.