بازی اعتصاب کانن نهایی حاضر

اعتصاب کانن نهایی

بازی توضیحات: این تانک قادر است چیزی به ارعاب و تهدید است.در دستورالعمل رئیس ارتش شما باید برای شکستن اردوگاه دشمن، نشسته در یک ساختمان در این نزدیکی هست.شما باید برای شکستن این گروه و نه تنها که همان ساختمان است، اما همچنین یک مخزن است که دشمنان خود را محافظت می کند.

این تانک قادر است چیزی به ارعاب و تهدید است.در دستورالعمل رئیس ارتش شما باید برای شکستن اردوگاه دشمن، نشسته در یک ساختمان در این نزدیکی هست.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین اعتصاب کانن نهایی () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش اعتصاب کانن نهایی. فراموش نکنید که این بازی به رای اعتصاب کانن نهایی و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.