بازی اجرا و حل ریاضی حاضر

اجرا و حل ریاضی

بازی توضیحات: در این بازی شما کنترل مرد کوچک کمی خنده دار است.کار شما این است که سعی کنید به حل همه نمونه ها پیشنهاد کرده اند آهنگ در حال اجرا است.پس از آن پاسخ به عنوان مثال برای انتخاب، آن است که بر روی آن اجرا شود، و یا پریدن به آن شده است.

در این بازی شما کنترل مرد کوچک کمی خنده دار است.کار شما این است که سعی کنید به حل همه نمونه ها پیشنهاد کرده اند آهنگ در حال اجرا است.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین اجرا و حل ریاضی () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش اجرا و حل ریاضی. فراموش نکنید که این بازی به رای اجرا و حل ریاضی و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.