بازی سودوکو اصلی حاضر

سودوکو اصلی

بازی توضیحات: بازی های کلاسیک به نام سودوکو در اواخر قرن بیستم در آمریکا اختراع شد.بازی این است که در این زمینه وارد کنید تمام اعداد در سلول های خالی.اعداد نباید تکرار نشود و یا مربع های کوچک و یا خط، و یا در یک مربع بزرگتر است.خود را بیازمایید.

بازی های کلاسیک به نام سودوکو در اواخر قرن بیستم در آمریکا اختراع شد.بازی این است که در این زمینه وارد کنید تمام اعداد در سلول های خالی.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین سودوکو اصلی () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش سودوکو اصلی. فراموش نکنید که این بازی به رای سودوکو اصلی و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.