بازی محل شماره حاضر

محل شماره

بازی توضیحات: حل قدرت سودوکو هر کس نیست.بیش از این معمای نیاز به زمان برای فکر کردن، برای انجام حق همه چیز است.سعی کنید برای حل این پازل جدول کلمات متقاطع به شما تمام اعداد در سلول های خالی و بدون اشتباه جا.استفاده از ماوس را به سلول و تعداد مورد نظر را انتخاب کنید.

حل قدرت سودوکو هر کس نیست.بیش از این معمای نیاز به زمان برای فکر کردن، برای انجام حق همه چیز است.سعی کنید برای حل این پازل جدول کلمات متقاطع به شما تمام اعداد در سلول های خالی و بدون اشتباه جا.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین محل شماره () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش محل شماره. فراموش نکنید که این بازی به رای محل شماره و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.