بازی فضای سر حاضر

فضای سر

بازی توضیحات: عکسبرداری از کشتی فضایی آسان نیست.هنگامی که کشتی خود را در فضا است، اما در پنجره ماشین و ساقه چکیدن نیست.هدف بهتر است که یکی را از دست ندهید.مدیریت یک کشتی فقط دکمه های جهت نما و نوار فضا به ساقه استفاده کنید.

عکسبرداری از کشتی فضایی آسان نیست.هنگامی که کشتی خود را در فضا است، اما در پنجره ماشین و ساقه چکیدن نیست.هدف بهتر است که یکی را از دست ندهید.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین فضای سر () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش فضای سر. فراموش نکنید که این بازی به رای فضای سر و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.