بازی آشپز سانتا حاضر

آشپز سانتا

بازی توضیحات: سانتا تمام شب سال نو من کار می کرد، منفجر بسیاری هدیه به همه بچه ها و مردم و حیوانات جوان، و شما آن را آخرین.سانتا بسیار خسته و گرسنه بود.خوراک سانتا اما به یاد داشته باشید آن را به خاطر سحر و جادو و خوردن غیر معمول است.

سانتا تمام شب سال نو من کار می کرد، منفجر بسیاری هدیه به همه بچه ها و مردم و حیوانات جوان، و شما آن را آخرین.سانتا بسیار خسته و گرسنه بود.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین آشپز سانتا () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش آشپز سانتا. فراموش نکنید که این بازی به رای آشپز سانتا و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.