بازی مراقبت عزیزم حاضر

مراقبت عزیزم

بازی توضیحات: دوست شما رفت و به کار شیفت شب و پرستار او مریض شدم چرا که دوست خود را به حال هیچ چاره ای جز شما از آنها بخواهید تا با کودک بنشیند.پرستار حرفه ای به دانستن، مراقبت از این بچه به طوری که او را شاد و با نشاط باقی مانده است.

دوست شما رفت و به کار شیفت شب و پرستار او مریض شدم چرا که دوست خود را به حال هیچ چاره ای جز شما از آنها بخواهید تا با کودک بنشیند.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین مراقبت عزیزم () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش مراقبت عزیزم. فراموش نکنید که این بازی به رای مراقبت عزیزم و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.