بازی ترکیب عسل حاضر

ترکیب عسل

بازی توضیحات: راهنما کوچک اما زنبورها بسیار کوشا جمع آوری عسل تا زمانی که امکان پذیر است. برای این کار، اتصال خط از همان رنگ را برای زنبور عسل، پس از آن شما را به عسل خود را. در یک خط نباید کمتر از سه زنبور عسل. برای رفتن به حوزه بعدی، شما نیاز به پر کردن تمام لیوان عسل. با هر یک از زمینه های جدید شما برای شگفتی و پیچیدگی جدید.

راهنما کوچک اما زنبورها بسیار کوشا جمع آوری عسل تا زمانی که امکان پذیر است. برای این کار، اتصال خط از همان رنگ را برای زنبور عسل، پس از آن شما را به عسل خود را. در یک خط نباید کمتر از سه زنبور عسل.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین ترکیب عسل () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش ترکیب عسل. فراموش نکنید که این بازی به رای ترکیب عسل و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.