بازی تام و جری کلاس درس پاکسازی حاضر

تام و جری کلاس درس پاکسازی

بازی توضیحات: قبل از تام و جری کار آسانی نیست.در این کلاس، تنها یک درس به پایان رسید و آنها نیاز به تمیز کردن.دراز بکش و تمام رشته ها توسط دانش آموزان بی دقت در محل خود، رها شده است.طول زمان حرکت در نظم کلاس و رفتن به سطح بعدی.

قبل از تام و جری کار آسانی نیست.در این کلاس، تنها یک درس به پایان رسید و آنها نیاز به تمیز کردن.دراز بکش و تمام رشته ها توسط دانش آموزان بی دقت در محل خود، رها شده است.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین تام و جری کلاس درس پاکسازی () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش تام و جری کلاس درس پاکسازی. فراموش نکنید که این بازی به رای تام و جری کلاس درس پاکسازی و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.