بازی مزارع و مراتع - اشیاء پنهان حاضر

مزارع و مراتع - اشیاء پنهان

بازی توضیحات: کنترل در این بازی یکی از موس است: با آن شما می توانید از یک سر رشته را به دیگری حرکت به اطراف نگاه کنید، در بر داشت و به شما محصولات که در اطراف پراکنده نشان می دهد. فقط دقت کنید و از دست ندهید، چرا که هر حرکت اشتباه به شما پنجاه امتیاز به دست آورده است. جمع آوری تمام محصولات و کسب امتیاز.

کنترل در این بازی یکی از موس است: با آن شما می توانید از یک سر رشته را به دیگری حرکت به اطراف نگاه کنید، در بر داشت و به شما محصولات که در اطراف پراکنده نشان می دهد.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین مزارع و مراتع - اشیاء پنهان () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش مزارع و مراتع - اشیاء پنهان. فراموش نکنید که این بازی به رای مزارع و مراتع - اشیاء پنهان و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.