بازی پارکینگ کارشناسی ارشد حاضر

پارکینگ کارشناسی ارشد

بازی توضیحات: شما یک کارمند در پارک ماشین.لازم است را به ماشین از صاحبان و پارک ماشین در سمت راست، شماره، سرمایه گذاری مواد نوار.شما باید برای نشان دادن مهارت تسلط به مانور در فضاهای تنگ و شتاب.

شما یک کارمند در پارک ماشین.لازم است را به ماشین از صاحبان و پارک ماشین در سمت راست، شماره، سرمایه گذاری مواد نوار.شما باید برای نشان دادن مهارت تسلط به مانور در فضاهای تنگ و شتاب.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین پارکینگ کارشناسی ارشد () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش پارکینگ کارشناسی ارشد. فراموش نکنید که این بازی به رای پارکینگ کارشناسی ارشد و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.