بازی مراقبت از بیخ دراوردن حاضر

مراقبت از بیخ دراوردن

بازی توضیحات: امروز شما باید در روز محاکمه از کار در یک پرورشگاه pugs.نگران نباش، به طور کلی، آنها از مراقبت از هر سگ های دیگر هیچ تفاوتی ندارد.شما نیاز به راه رفتن این سگ های زیبا بر روی فرش، تغذیه آنها را از کاسه و به ارائه مراقبت های پزشکی، اگر چنین نیاز است.

امروز شما باید در روز محاکمه از کار در یک پرورشگاه pugs.نگران نباش، به طور کلی، آنها از مراقبت از هر سگ های دیگر هیچ تفاوتی ندارد.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین مراقبت از بیخ دراوردن () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش مراقبت از بیخ دراوردن. فراموش نکنید که این بازی به رای مراقبت از بیخ دراوردن و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.