بازی مخترع باغ حاضر

مخترع باغ

بازی توضیحات: راهنما کوتوله شجاع ما از بین بردن تمام حشرات است که در طول مسیر حرکت به کوتوله خانه. ترتیب گیاهان سمی در امتداد جاده و ارتش از کوتوله ی آنها کمک خواهد کرد که متوقف کردن تمام حشرات خطرناک است. برای هر یک از دشمن کشته، شما جبران خواهد شد جایزه دریافت خواهید کرد. در ادامه شما را نقاط، بهتر قادر به محافظت از دنباله از حشرات درآمد.

راهنما کوتوله شجاع ما از بین بردن تمام حشرات است که در طول مسیر حرکت به کوتوله خانه. ترتیب گیاهان سمی در امتداد جاده و ارتش از کوتوله ی آنها کمک خواهد کرد که متوقف کردن تمام حشرات خطرناک است.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین مخترع باغ () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش مخترع باغ. فراموش نکنید که این بازی به رای مخترع باغ و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.