بازی مواد غذایی بر روی نوار نقاله حاضر

مواد غذایی بر روی نوار نقاله

بازی توضیحات: بسیاری از مردم احتمالا رویای چنین کاری - ایستادن برای شیرینی های نقاله کارخانه.شما همیشه می توانید آب نبات خاص را امتحان کنید.در اینجا سه ​​خط لوله، هر چند تنها دو پر شده است.سوم، شما نیاز به با استفاده از مواد غذایی را پر کنید.

بسیاری از مردم احتمالا رویای چنین کاری - ایستادن برای شیرینی های نقاله کارخانه.شما همیشه می توانید آب نبات خاص را امتحان کنید.در اینجا سه ​​خط لوله، هر چند تنها دو پر شده است.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین مواد غذایی بر روی نوار نقاله () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش مواد غذایی بر روی نوار نقاله. فراموش نکنید که این بازی به رای مواد غذایی بر روی نوار نقاله و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.