بازی آمار عرشه حاضر

آمار عرشه

بازی توضیحات: شلیک اسلحه با قدرت بالا، به طوری که ضربه ساختمان ها ساخته شده است.تنها باید سقوط، اما هیئت مدیره دور باید به بخش های کوچکتری شکسته.

شلیک اسلحه با قدرت بالا، به طوری که ضربه ساختمان ها ساخته شده است.تنها باید سقوط، اما هیئت مدیره دور باید به بخش های کوچکتری شکسته.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین آمار عرشه () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش آمار عرشه. فراموش نکنید که این بازی به رای آمار عرشه و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.