بازی حمله ارواح حاضر

حمله ارواح

بازی توضیحات: حمله ادامه ارواح. برای سومین روز متوالی، انبوهی از ارواح آینده، همه چیز را در مسیر خود می کشد. تمامی روستا کشته شدند. در همه هزینه ها - آنها باید متوقف شود. مسلح با بهترین زره خود را، و تنظیم به مبارزه شایسته شخصیت ما تصمیم می گیرد برای جلوگیری از یک ارتش از ارواح. در دست قهرمان - که شمشیر باستانی و وقف با قدرت های ویژه ای است. سعی کنید به مقاومت در برابر شر و برای پیروزی در این مبارزه نابرابر!

حمله ادامه ارواح. برای سومین روز متوالی، انبوهی از ارواح آینده، همه چیز را در مسیر خود می کشد. تمامی روستا کشته شدند. در همه هزینه ها - آنها باید متوقف شود.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین حمله ارواح () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش حمله ارواح. فراموش نکنید که این بازی به رای حمله ارواح و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.