بازی بیمارستان مزرعه زیبا حاضر

بیمارستان مزرعه زیبا

بازی توضیحات: شما یک دامپزشک برجسته و شما را از مزرعه ای که حیوانات بیمار کردم. شما به فوریت نیاز برای رسیدن به کار و درمان وحش. انتخاب یکی از آنها، آن را بازرسی و پیدا کردن دقیقا طب که به او کمک خواهد کرد. شما باید بسیار مراقب باشید در هنگام خواندن سرنخ، زیرا تنها راهی که شما قادر خواهید بود برای کمک به بچه های فقیر.

شما یک دامپزشک برجسته و شما را از مزرعه ای که حیوانات بیمار کردم. شما به فوریت نیاز برای رسیدن به کار و درمان وحش. انتخاب یکی از آنها، آن را بازرسی و پیدا کردن دقیقا طب که به او کمک خواهد کرد.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین بیمارستان مزرعه زیبا () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش بیمارستان مزرعه زیبا. فراموش نکنید که این بازی به رای بیمارستان مزرعه زیبا و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.