بازی کمی مرغ: کارت حافظه حاضر

کمی مرغ: کارت حافظه

بازی توضیحات: راهنما مرغ برای پیدا کردن دوستان، آنها را در زیر کارت های پنهان، اما در نهایت پیدا کردن یک ردیف به باز کردن دو کارت یکسان است.

راهنما مرغ برای پیدا کردن دوستان، آنها را در زیر کارت های پنهان، اما در نهایت پیدا کردن یک ردیف به باز کردن دو کارت یکسان است.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین کمی مرغ: کارت حافظه () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش کمی مرغ: کارت حافظه. فراموش نکنید که این بازی به رای کمی مرغ: کارت حافظه و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.