بازی جاده های خراب حاضر

جاده های خراب

بازی توضیحات: خانواده شاد و بی خیال جمع آوری کیف و فرستاده شده به رفت و آمد مکرر در ون خود، اما آنها هیچ نظری ندارم که چگونه این سفر را برای آنها ایستاده است. سرعت خودرو را افزایش می دهد به خودی خود و همه شما باید انجام دهید این است به نوبه خود کنار به سمت راست و به سمت چپ، با استفاده از فلش های ناوبری. بخش گرافیک بزرگ ترسیم شده است. موفق باشید با سفر خود را.

خانواده شاد و بی خیال جمع آوری کیف و فرستاده شده به رفت و آمد مکرر در ون خود، اما آنها هیچ نظری ندارم که چگونه این سفر را برای آنها ایستاده است.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین جاده های خراب () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش جاده های خراب. فراموش نکنید که این بازی به رای جاده های خراب و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.