بازی مستعمره از دست رفته حاضر

مستعمره از دست رفته

بازی توضیحات: وظیفه شما - با استفاده از انواع منابع، و تجدید سهام خود را پس از ماموریت - برای بازسازی و کف اتاق را در خانه رها شده

وظیفه شما - با استفاده از انواع منابع، و تجدید سهام خود را پس از ماموریت - برای بازسازی و کف اتاق را در خانه رها شده

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین مستعمره از دست رفته () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش مستعمره از دست رفته. فراموش نکنید که این بازی به رای مستعمره از دست رفته و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.